Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Facebook

Svazek obcí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MONITOR


informační portál MFČR pro přístup k rozpočtovým a účetním operacím státní správy a samosprávy

 

Navigace

Obsah

 

ZNAK OBCE HLOHOVICE

 

znak obce

 

Archivní průzkum potvrdil existenci pečeti obce Hlohovice v období před konstitucí obecního zřízení v první polovině 19.století. Dochované otisky pečeti obce z roku 1839 v Indikačních skizzách Stabilního katastru v archivních fondech Národního archivu v Praze jsou ovšem natolik nezřetelné, že obsah pečeti není rozluštitelný.

V horní části pečetního pole lze tušit opis „Obecz Welko-Lohowice“ a pod tímto opisem pak znakový štít převýšený knížecí korunou, díky jejíž přítomnosti můžeme pouze odhadovat, že ve štítě byl zobrazen erb knížecí rodiny Fürstenberků s figurou orlice, stejně jako v pečeti panství Křivoklát, k němuž ves Hlohovice patřila.

U ostatních místních částí obce (Hlohovičky, Mostiště, Svinná) archivní průzkum vlastní pečetní znamení nedoložil. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití obecních pečetí, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenských pečetí panství Křivoklát, k němuž patřily kromě Hlohovic také Hlohovičky, panství Terešov, ke kterému se počítala část Hlohoviček, a panství Liblín, jehož součástí byly před konstitucí obecního zřízení vsi Mostiště a Svinná.

Vzhledem k tomu, že obsah historické pečeti Hlohovic není spolehlivě doložen a že ostatní dnešní části Hlohovic svou vlastní pečeť nejspíše neměly, z čehož vyplývá, že pro tvorbu znaku obce nemáme k dispozici vhodný sfragistický podklad v podobě obsahově využitelného historického obrazového obecního pečetního znamení, jehož figurální námět by mohl být uplatněn v novém znaku obce, ukazuje se, že při tvorbě nového znaku obce by měl být aplikován alternativní postup výběru vhodných znakových figur.

Jinými slovy: Neukazuje-li se jako možné heraldizovat staré předheraldické obrazové znamení obce, znak obce lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur vyjadřujících relevantní motivy z historie a geografie obce, nebo představujících tzv. mluvící znamení obce – to znamená symbol vyjadřující název obce.

 

Návrh znaku obce Hlohovice odtud obsahuje následující figury:

1.
Mluvící znamení v podobě obecných (tj. z reality odvozených a heraldicky stylizovaných) figur hlohových květů a listů.
O mluvícím znamení hovoříme v heraldice tehdy, odkazuje-li znaková figura na jméno nositele znaku. Mluvící znamení v obecním znaku může mít například stejný slovní základ se jménem obce, nebo může jít o figuru, která obecně symbolizuje název obce či vyjadřuje jeho skutečný původ. Mluvící znamení poukazuje na jméno obce buď přímo, nebo takříkajíc šifrovaně prostřednictvím heraldické metafory.

V konkrétním případně obce Hlohovice se jedná vlastně o „dvojité“ mluvící znamení, protože jak vlastní Hlohovice, tak i jedna z místních částí obce, Hlohovičky, mají stejný  základ jména, který se odvozuje buď od příjmení „Hloh“ jako „ves lidí Hlohových“, nebo od označení „Hlohový“ vrch, nebo les.

2.
Erbovní znamení vladyků píšících se ze Svinné (a také sezením v Hlohovicích),z Mostiště, či z Hřešihlav v podobě tří kosmo seřazených koulí, variantně zobrazených v kosmém pruhu čili břevně, nebo jako zdobení býčích rohů. Erbovní motiv kosmo položených kuliček je v návrhu znaku variantně modifikován do podoby čtyř kosmo seřazených květů hlohu; obdobně jsou nahrazeny kuličky hlohovými květy rovněž v sousedství býčích rohů. Heroldské (tj. geometrickým dělením štítu konstituované) figuře břevna lze rozumět také jako schématickému vyjádření mostu a tedy jako mluvícímu znamení  odkazujícímu na původ jména místní části Mostiště.

3.
Erbovní znamení Pracka ze Svinné v podobě polceného (tj. svisle děleného) štítu, který může odkazovat rovněž na polcený štít erbu (s medvědí nohou a býčím rohem) pozdějších majitelů Svinné, Běšínů z Běšin, kteří se také psávali ze Svinné.

4.
Černá pata nebo dolní pole štítu jako symbol někdejší těžby uhlí a břidlicena území obce a jejích místních částí.

5.
Počet znakových figur v jednotlivých variantách vyjadřuje počet místních částí obce (například 4 květy), počet historických panství, k nimž dnešní místní části obce náležely (například 2 pole polceného štítu), nebo hlohovický kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici (3 koule).

Znak popis:

Ve stříbrném štítě zelené kosmé břevo se čtyřmi stříbrnými hlohovými květy se zlatými semeníky provázené dvěma zelenými hlohovými listy, nahoře vztyčeným, dole svěšeným.“

Vlajka popis: 

„Bílý list se zeleným kosmým pruhem vycházejícím v horním rohu z první šestiny horního a první čtvrtiny žerďového okraje a v dolním cípu z poslední čtvrtiny vlajícího a poslední šestiny dolního okraje. V pruhu čtyři bílé hlohové květy se žlutým semeníkem. V dolním rohu svěšený zelený hlohový květ. V horním cípu vztyčený zelený hlohový květ. Poměr šířky k délce je 2:3.“