Navigace

Obsah

V roce 2018 získala obec do svého vlastnictví areál bývalého JZD v Hlohovicích. Záměrem obce je v dané lokalitě vytvořit parcely pro výstavbu rodinných domů. Postupnou demolicí stávajících objektů by měla vzniknout plochy pro přípravu nových parcel o rozloce cca 1 ha. 
Spodní část areálu, kdy v minulosti byla kovárna, truhlárna a dílna zůstane pro komerční účely. Na jaře roku 2020 došlo k demolici bývalé dílny, která již byla ve špatném technickém stavu a její případná rekonstrukce by byla dražší než demolice. 
Demolici prováděla firma Biggest Mýto za cenu 300.000 Kč. Zbylá část spodního nádvoří je již pro komeční účely částečně pronajata. 
V roce 2021 je plánována rekonstrukce bývalých kanceláří, které budou také pronajty ke komerčním účelům.

Stránka

  • 1

původní stav, západní pohled

původní stav, západní pohled

 

vnitřní pohled

vnitřní pohled

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1